LIST OF REGISTERED ALUMNI

M-PHARM

SL.NO

NAME

BATCH

1 VINOD SINGH 1994-95
2 SYED SARIM IMAM 1999-00
3 NADEEM HASAN 1999-00
3 ASIS RAO 2006-07
4 PARUL NARDA 2006-07
5 DIVYESH KOTADIA 2006-07
6 RAKESH KUMAR MEEL 2006-07
7 IMRAN AHMED 2004-05
8 D. TAHERA PARVEEN 2001-02
9 ABHISHEK BANSAL 2000-01
10 ANANT RAO KULKARNI 2004-05

11

TAHIR ANSARI

2004-05

12

NARSIMA RAJ 2005-06
13 Mohd Ismail .M 2003-04
14 Jagtap Sarang 2007-08
15 Kizhar V.C 2007-08
16 Nimbalkar N 2007-08
17 Salnnkar Rahill 2007-08
18 Patil Noor Nadeem 2007-08
19 Razvi Faiyaz H 2007-08
20 SK Mohd Moiz 2007-08
21 Pranav Kumar 2005-06
22 Sumanji Bala 2007-08
23 Hitesh Patel 2007-08
24 Ansari Mohammed Shahid 2008-09
25 Tauseef Khan 2008-09
26 Patel Vishal 2008-09
27 Ganesh Sowane 2008-09
28 Sachin Shelar 2008-09
29 Suryakar V.B. 2008-09
30 Ram Shankar Pentwar 2008-09
31 Ketan Tube 2008-09
32 Shaikh Mohd. Azharuddin 2008-09
33 Syed Asim 2008-09
34 Waseem Ahmed 2008-09
35 Pankaj Loya 2008-09
36 Sara Priya B. H. 2008-09
37 Yadvir Singh Rana 2008-09
38 Pritma Ghore 2008-09
39 Dattaryya Karkure 2008-09
40 Shaikh Kamal Hassan 2008-09